Debatt med imam

Debatt med imam

I april inträffade en debatt mellan mig och imam Salahuddin Barakat från Malmö på Facebook. För att klargöra bägges ståndpunkter (Islam Ahmadiyya och Ahlus Sunnah wal Jamaah) inför en bredare publik, publiceras den här.

Länk: https://www.facebook.com/groups/369499370244804/permalink/786518308542906/

Kashif Virk Tack för ovan bild. Låt oss se vad vår älskade Profet ﷺ sade skulle ske i sista tiden: It was narrated from ‘Awf bin Malik that the Messenger of Allah(ﷺ) said:
“The Jews split into seventy-one sects, one of which will be in Paradise and seventy in Hell. The Christians split into seventy-two sects, seventy-one of which will be in Hell and one in Paradise. I swear by the One Whose Hand is the soul of Muhammad, my nation will split into seventy-three sects, one of which will be in Paradise and seventy-two in Hell.” It was said: “O Messenger of Allah, who are they?” He said: “الجماعة” https://sunnah.com/ibnmajah/36/67 

Så onekligen kommer en minoritet vara den rätta. Så om ni placerar oss i Islam Ahmadiyya utanför er ”fold of Islam” fastän vi läser Kalimah, uträttar Salat, fastar, utför Hajj och ger Zakat – så talar denna hadith för oss. Må Allah vägleda oss alla. Amin!

Salahuddin Barakat Kashif Virk Det var verkligen en underlig tolkning av en text som absolut inte talar för qadyanismen. Al-Jama’ah i detta sammanhang talar om ”samlingen” av muslimer i förhållande till utbrytarsekter. Det är därför den stora gruppen av muslimer occ inte gemene mindre sekt som dyker upp från tid till tid. Särskilt inte en som så tydligt och grundläggande som qadyanismen särskiljer sig från muslimerna.

Kashif Virk Hur kan hadithen tala om ”den stora samlingen” när 72 (!) förklaras vara på fel väg och bara en på den rätta? Det är absolut tydligt att den 73:e inte kommer vara i majoritet, då 72 andra följer fel väg. Se även det faktum att alla de andra är överens om att den 73:e är utbrytare. När Profeten ﷺ säger ما انا علیه و أصحابي (https://sunnah.com/ibnmajah/36/67) så menar han förstås att likt jag och Sahaba utgör en Jamah, i minoritet och förföljda av vår omgivning, så kommer även ske i sista tiden. Sa inte vår Käre Profet (saw) بدأ الإسلام غریبا و سیعود غریبا فطوبیٰ للغرباء (övers ungefär: Islam började i exil, och kommer återgå i exil https://sunnah.com/ibnmajah/36/63) idag är Islam Ahmadiyya den enda Jamaah som reciterar Kalima, uträttar Salat, ger Zakat, gör Hajj och fastar under Ramadan – men trots detta förklaras vara en ”utbrytarsekt”. Tack för din kommentar.

Salahuddin Barakat Kashif Virk Jag hade uppmanat dig att studera användandet av ordet jama’a i urkunderna. Det finns inget i hadithen som säger att den räddade sekten är färre i antal än de 72 avvikande tillsammans. Det är din egna projicering. Tvärtom så finns det vissa riwaya som även säger السواد الأعظم (övers: den stora massan https://sunnah.com/ibnmajah/36/25) …. Som styrker den uppenbara innebörden av al-Jama’ah.

Det finns inget att hämta i haditherna för att styrka att mirza ghulam och hans följare är de sanna muslimerna. Tvärtom så motsäger de både Koraniska och mutawatir hadither om att ingen ny profet sänds efter Profeten Muhammad ﷺ.

Salahuddin Barakat Orden ما أنا عليه وأصحابي är snarare tydligt i att det inte inkluderar tron på en ytterligare ny väntad profet. Snarare tvärtom.

Kashif Virk Salahuddin Barakat Jag tar gärna diskussionen om Hadrat Mirza Ghulam Ahmads (as) anspråk, men låt oss tala klart om denna hadith först. Det finns i själva verket mycket i hadithen som pekar på att det är en minoritet som ska vara de rätta, trots din referens till السواد الأعظم. Se bara den uppenbara kopplingen till Bani Israil och att muslimernas öde skall vara slående lika med dem (حذو النعل با النعل – övers: likt en sko liknar den andra, orden står i hadith). Du vet mycket väl vad som hände med Bani Israil. Majoriteten av dem förnekade Hadrat Isa (as) och även den mest Älskvärde Profeten ﷺ när han framträdde. Majoriteten av dem väntade på en profet i himlen, Elia, som ännu inte framträtt till denna dag. TYVÄRR gör muslimerna precis SAMMA fel och väntar på en himmelsk profet, som när han kommer blir den sista profeten enligt all logik och kommer bryta den Khatam som ni tror på. Så du kan inte bortse från det faktum att då muslimernas tillstånd skulle vara slående likt Bani Israil, så skulle majoriteten av dem hamna på villovägar. AL Jamaah betyder att de skall ha ett centralt ledarskap, likt Profeten ﷺ var central ledare för alla muslimer. Den السواد الأعظم du talar om saknar definitivt detta ledarskap. Islam Ahmadiyya har detta ledarskap tack vare Khilafat e Ahmadiyya som har anhängare i 200+ nationer. Återigen, tack för att du diskuterar detta med förståelse.

Salahuddin Barakat Kashif Virk jämförelsen i hadithen är relaterad specifik till splittring och det du läser in av eventuella andra likheter mellan bani Israil och vår ummah finns inte där.

Vi väntar inte heller på en himmelsk Profet EFTER Profeten Muhammad ﷺ som ska bryta profetskapets upphörande. Det baserar antingen på en förvrängning av den muslimska ståndpunkten eller ren okunskap och inget av dem är berömvärt. Jesus profetskap etablerades inte efter Profeten Muhammads ﷺ utan innan och han lever kvar än idag. Han är alltså inte sänd som ny profet efter Muhammad ﷺ och därmed bryter han inte profetskapets upphörande.

Vad gäller jama’ans ledarskap så är det din projicering på texten och oavsett så uppstod er sekt under en tid då sunniterna hade en ledare och därmed en jama’a även enligt er definition. Således bröt ni er ur samlingen även enligt er egen definition. Då bortser jag från diskussionen kring alliansen med koloniala Storbritannien och allt vad det medförde.

Avsaknaden av ledarskap idag är dock något profeterat och likaså dess återkomst.

Kashif Virk Salahuddin Barakat Det är uppenbart att det är du som läser in tolkningar i denna hadith som är avlägsna från all logik och historia, samt från Profetens (saw) sunnah. Detta då du anser att 72 är i minoritet vs 1 och att likheterna med Bani Israil vilket vi kan läsa om i detalj både i Quran och Hadith inte ska uppfyllas annat med att majoriteten ska följa fel väg. Dina argument övertygar inte. Nåväl kanske därför du fokuserar på andra saker i ditt inlägg, som jag gärna bemöter.
Det här med att ingen ny profet kan komma men GAMMAL profet och dessutom från Bani Israil ( ورسولا الى بني اسرائيل övers: och sändebud till Israels barn, en vers angående Isaas i Koranen) är också ett logiskt felslut. Kan du bevisa detta från Quran eller Hadith? Den dagen Jesus kommer enligt tro och dör, så kommer han enligt all logik vara den siste profeten att ha levt på jorden. Och hur ska han leda muslimerna då han ej kan ett enda ord av Quranen och talar hebreiska?
Vi finner många verser i Quranen som talar emot att Isa عليه السلام lever. Se:
1. 5:75] Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. Sändebuden före honom har gått bort.
2. [3:144] MUHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och sändebuden före honom har gått bort
Om man läser bägge verser ovan tillsammans, kan man enbart dra slutsatsen att on Jesus (as) var ett sändebud (självklart), så har han säkerligen gått bort annars säger versen fel (العياذ بالله).
När profeten Muhammad صلى الله عليه و سلم gick bort reciterade Hadrat Abu Bakr رضي الله عنه ovan vers för att övertyga Sahaba om att han verkligen gått bort. Ingen invände då och sa varför gäller inte detta Jesus (as)? Det visar att ingen Sahabi trodde på denna myt.
Här har ni inget annat att gå på än medeltida tolkningar som saknar stöd i Quran och Sunnah.
Dessutom stärker denna berättelse inget annat än den kristna tron, medan den försvagar Islam. För hur kan enligt er vår käre Profet (saw) vara den siste, om Isa fortfarande lever?!
Vem var sunniternas ”ledare” när Islam Ahmadiyya uppstod? Fanns definitivt ingen enhällig sådan för السواد الأعظم. Kan du skriva hans namn i så fall.
Och när det gäller ”diskussion” om anknytning till kolonialmakten, som du hänvisar till och antagligen tror på, så kan du väl framför att enda internt bevis på att det är sant. Annars ska du vara försiktig med att sprida en farlig lögn, Sheikh. ولا تقف ما ليس لك به علم (övers: och anta inte det du saknar kunskap om, vers från Koranen)
Ni envisas med att ingen ”ny” profet kan komma. Även detta saknar ni belägg för. Har du ej läst surah al Araf يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم الخ som är i futurum. Vad betyder den?? Eller i surah an Nisa ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الخ enligt dessa verser tror vi förvisso att profeter kan komma men att de måste följa den muslimska läran. فتدبر
Profeten (saw) talade inte väl om den sista tidens ledarskap. Må Allah förskona oss från dem.

Salahuddin Barakat Kashif Virk 1. Eftersom du refererar till logik så kan du väl presentera vilken logisk princip det är som menar att en grupp nödvändigtvis måste vara färre i antal än det sammanlagda antalet av 72 eller fler grupper.

2. Du kan väl göra detsamma med historia eftersom du även hänvisar till det.

3. De andra sakerna i mitt inlägg är i respons till det du lyfter fram i ditt. Underligt att du tycker att du kan referera till en rad olika saker utanför ämnet medan jag inte kan inte besvara dessa.

4. Profetskapet upphörande är förmedlat i Koranen (khatim al-nabiyyin) och i otaligt många hadither (la nabiyya ba’di). Han är därmed den sista att bli utnämnd som Profet ﷺ. Alla nya anspråk på profetskap är falska som han själv varnade för då han sa att trettio lögnare kommer att träda fram ur hans samfund och som alla gör anspråk på att vara profeter.

Dina påståenden om logiska felslut får mig att undra om du ens har studerat logik. Det finns inget logiskt felslut då det inte handlar om vem som lever längst eller sist utan om vilka människor som faktiskt utnämnts till profeter.
Det är också underligt hur någon som tror på Gud finner det svårt att tro på att en Profet som Jesus kan mer än ett språk eller att Gud lär honom Koranen över en natt om det så behövs.
Dina argument är med andra ord oerhört svaga.

Forts. följer…

Kashif Virk 1. Det är fullt logiskt att 72 sekter är fler i antal än 1 jamaah.
2. Med historien menar jag den som finns bevarad i Quranen. De flesta judar förnekar där Isa (as) när han framstår, och hamnar på villovägar.
3. De andra saker du lyfter fram (kolonialmakter, qadianism dvs att vi är någon slags politisk ideologi) har du inget stöd för. Kommer fortsätta påpeka detta.
4. Du besvarade ej de två verser jag gav. Och det är KhatAm-un -Nabiyyin inte Khatim. Dessutom är du arab och vet säkert att poeten Labid kallades Khatam as Shuara men att han inte var den siste. Khatam betyder i själva verket den främste inom en kategori. La nabiy badi vet du också i vilken kontext Profeten uttryckte, dvs när han skulle resa till Tabuk och lämnade Hadrat Ali efter sig och sade till honom: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي https://sunnah.com/muslim/44/47 alltså att det ej kan finnas en profet samtidigt som mig. Och Hadrat Aisha, muslimernas moder och den som kan lära ut halva deen, sade: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُولُوا : ” خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , وَلا تَقُولُوا : لا نَبِيَّ بَعْدَهُ”.” (26653 المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، 5/336، الطبعة الأولى، 1409، مكتبة الرشد – الرياض، تحقيق : كمال يوسف الحوت) dvs att ingen ska tro att la nabi badi betyder den sista. Sedan finns följande hadith ”‏ فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ ‏”‏ ‏.‏ https://sunnah.com/muslim/15/580 dvs jag är den sista Profeten och denna min moske är den sista mosken. Här kan du omöjligt säga att ingen moské byggdes efteråt. Vad som menas är att alla moskeer och alla profeter som kommer efteråt ska vara enligt mig och den moské jag har byggt.
Istället för att ta upp olika nya saker, snälla bemöt de verser och hadither jag ger ovan. Vi kan göra en videodebatt eller liknande så bägge sidors argument framkommer tydligt. Men vi måste diskutera klart ett ämne först innan vi tar upp nya. Jag försöker troget bemöta dina argument, men jag märker att du hoppar över mina. Tack för svar Salahuddin Barakat jag tror absolut att Gud är Allsmäktig men det betyder inte att Han gör allt utan یفعل ما یرید (övers: Han för som Han behagar, från Koranen ) så kan du påpeka någon enda referens där Gud uttryck viljan att en människa ska leva i himlen i 2000 år, där lära sig arabiska och Islam, men samtidigt vara رسولا الی بنی اسرائیل du kan inte visa detta.

Kashif Virk Lägg därtill Profetens (saw) önskan om sin son Ibrahim (rh) وان لہ مرضعۃ في الجنة ولو عاش لکان صدیقا نبیا så فتدبر (Hadith: Han har en amma i Paradiset, och om han levt skulle han ha varit en sannfärdig profet)

Salahuddin Barakat Kashif Virk Jag har inte hoppet över något av dina argument. Jag skrev att forts följer. Lite tålamod inshaAllah.

1. Det är möjligt men inte nödvändigt. Likaså är det motsatta möjligt, att en stor grupp är fler till antal än många små. Därtill så har detta mest stöd i de olika rapporterna som berör denna hadith. Därför är ditt argument om att er tolkning är den logiska helt fel.

2. Än en gång så har detta inget med denna hadith att göra. Att förneka sanna profeter är falskhet och likaså är det falskhet att bekräfta falska profeter.

3. Jag återkommer om denna punkt. Den är sekundär i sammanhanget.

4. Jag vet inte om du känner till detta men de flesta läsningar anger faktiskt khatim och inte khatam vilket gör det hela svårare för er att komma ifrån.

5. Ingenstans i det arabiska språket betyder efter mig samtidigt som mig. Det är en ren förvrängning för att passa er tolkning. Oavsett så är begreppet ’La nabiyya ba’di’ återkommande vid många tillfällen och inte bara denna till sayyiduna Ali. Några exempel följer..
وإنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي https://sunnah.com/tirmidhi/33/62

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون) https://sunnah.com/riyadussaliheen/1/656

أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكُفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب – والعاقب الذي ليس بعده نبي https://sunnah.com/muslim/43/163

(.. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) se ovan

Dessa är bara några och dessa hadither är alla autentiska och når tillsammans upp till tawâtur till skillnad från den brutna rapporten du anger från Sayyida Aisha och som ändå kan förklaras om det ens skulle behövas.

6. Vad gäller verserna så är de inget stöd för er sak, tvärtom. För det första ordet الرسل kan beteckna generalitet och då undantags specifika fall med bevis och det kan indikera specifika i betydelsen av ”Sändebud innan honom har gått bort”. Oavsett så är det ett uttryck som indikerar att man är dödlig och inte man har dött. Därför sägs det i Koranen om Profeten Muhammad ﷺ medan han levde och likaså kan det sägas om Jesus ﷺ medan han lever. Det är i den betydelsen som versen används av Abu Bakr, att beteckna Sändebudets och Sändebudens dödlighet inte att de nödvändigtvis alla har dött än.

7. Vad gäller rapporten från Sayyida Aisha så finns den i två versioner och där den med obruten kedja har som syfte att just bekräfta att Jesus ﷺ ska stiga ner efter Sändebudet Muhammad ﷺ.

الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لا تَقُولُوا : لا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ، وَقُولُوا : خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلا وَإِمَامًا مُقْسِطًا ، فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

Oavsett är denna rapport svag och om den skulle ha varit autentisk så skulle den ha förståtts i ljuset av de andra haditherna om att det som åsyftas är Jesus ﷺ andra ankomst. Detta är dessutom vad lärda som Ibn Qutayba sa: وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ”قُولُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ”؛ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى نُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَوْلِهَا، نَاقِضًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَا نَبِيَّ بَعْدِي” لِأَنَّهُ أَرَادَ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي، يَنْسَخُ مَا جِئْتُ بِهِ، كَمَا كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ تَبْعَثُ بِالنُّسَخِ، وَأَرَادَتْ هِيَ: ”لَا تَقُولُوا إِنَّ الْمَسِيح لَا ينزل بعده”

Sedan vet jag inte om alla hadither som talar om Jesus ankomst har undgått dig. Vart tror du att Mirza Ghulam fick idén om att utropa sig till någon slags Masih om det inte vore från just idén om Masihs återkommande i slutet av tiden. Dessa hadither om Jesus återkomst når graden av tawâtur. Här är några exempel..لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة – قال – فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة           https://sunnah.com/muslim/1/302

والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب https://sunnah.com/muslim/1/298

ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق) https://sunnah.com/abudawud/39/31
 
Det har författats hela verk om Jesus ﷺ ankomst och styrkan i dessa hadither. Att du kallar det för medeltida kristna myter säger en del om ert förhållningssätt.

Vad gäller haditherna jag är den sista av Profeter och min böneplats är den sista av böneplatser…Och i vissa rapporter och mitt samfund är det sista av samfund så är de tydliga i att det handlar om den sista böneplatsen etablerad av en Profet osv som därmed är ”haram” dvs helgad. Och likaså är hans samfund det sista av Profeternas samfund. Detta är tydligt i hadithen då den inleds med att han är den sista av profeterna. Hela Hadithen är alltså mot er och inte för er.

Jag tror att allt är besvarat vid detta fall. Säg gärna till om jag har missat något.

Önskar dig gott.

Kashif Virk 1.Men det finns ju inte en stor grupp. Ni alla har många meningsskiljaktigheter mellan er, likt bilden ovan visar! Hur kan ni utgöra السواد الاعظم i så fall? Vad är det som utmärker er, annat än er tolkning av Khatam? Bra att du öppnar upp för alternativa tolkningar. De som läser mina argument och jämför med dina kan nog avgöra själva.

2. Även här kan läsare själv avgöra de argument jag ger för att den muslimska ummans historia ska vara parallell med den av Ahle Kitab. Koran och hadtih är mycket tydlig på denna punkt.

4. Vilka är dessa ”de flesta läsningar” du hänvisar till? Se den svenska versionen: https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=33&verseNr=40&langID= med Fatha på ”ta”. HÄR bortser du återigen alla de Ahadith och Quranverser jag ger som stöd för vår tolkning. Kan du snälla besvara dem en efter en. Jag kan repetera dem kort: 1 اما یأتینکم رسل 2 انعم اللہ علیھم من النبیین 3 آخرالمساجد 4 Hadrat Aishas ord 5. Vår älskade Profets ord om sin son Ibrahim. Tacksam för svar.

5. بعدي kan också betyda i min frånvaro. Har du inte läst Quranen, och vad Moses (as) sade till sitt folk: بئسما خلفتموني من بعدي (övers: ont är det ni gjorde till ställföreträdare i min frånvaro, 7:151) så jag tror det inte stämmer vad du påstår att efter mig. Kontexten är klar. Gällande de andra ahadith du ger, visar de enbart det jag påstår att ingen profet kan komma utanför Islam. Bara muslimska profeter kan komma. SE HADRAT AISHAS förklaring ovan samt hadithen Akhirul Masajid. Samt de Quranverser jag ger. De är inte på något vis förenliga med den tolkning av dessa hadither som du gör!

6. Ditt försök att omtolka denna vers övertygar inte. OM ETT ENDA SÄNDEBUD undantags från döden i detta fall, så innebär det att versen blir överflödig. الرسل betyder ”Sändebuden” och inte kan väl ISA (as) undantas för att passa er förståelse av några hadither! Säg mig en hadith där Profeten (saw) sagt att Isa lever? Det faktum att han ska uppstå i sista dagen betyder ju inte att han själv ska komma. Varför gör ni samma misstag som judarna som väntar på Elia? Varför ej ta lärdom av det Quranen varnar för, dvs akta er för ahle kitabs väg? Detta var en känsloladdad parentes. Vad jag vill säga är att vi tror haditherna om Isas nuzul avser en muslim. Profeten (saw) har sagt att den kommande Isa ska vara en muslimsk imam se bukhari ”‏ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ‏”‏ https://sunnah.com/muslim/1/299 samt har sagt att den tidigare messias hade röd hy medan den kommande ska han vetebrun hy dvs olika utseende: https://sunnah.com/bukhari/60/109 samt https://sunnah.com/urn/516540 kan du nu snälla förklara varför samma masih ibn maryam kan ha två olika utseenden? Samt att den kommande messias ska vara en imam bland muslimerna ej från Bani israil??

7. Tack för att du citerar Ibn Qutayba. Vi säger precis samma sak dvs ” لِأَنَّهُ أَرَادَ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي، يَنْسَخُ مَا جِئْتُ بِهِ (övers: ingen profet kan komma som upphäver det jag frambringat) vår grundare gjorde aldrig anspråk om detta, snarare tvärtom att han var en tjänare av den muslimska sharian! Till skillnad från Bahaullah o likn.

Din tolkning av آخر الانبیاء är nu skriven. Jag låter läsarna avgöra. والسلام علی من اتبع الھدی

Tack för din tid och dina svar.

Salahuddin Barakat Jag ger dig svar men du verkar bortse från dem och går bara vidare till nästa. Jag sitter gärna och betar av era argument en efter en men det hade varit intressant att få höra vad ni har för invändningar om dessa ens finns.

Sedan verkar du dra förhastade slutsatser av dina egna argument. Vad vi har å ena sidan är alla dessa otaligt många verser och hadither som TYDLIGT säger att Profeten Muhammad ﷺ är den sista profeten, att där inte är någon profet efter honom och att han är den som avslutar profetskapet i en rad olika hadither i olika formuleringar som utan tvekan är tydliga i att sändebudet Muhammad ﷺ är den sista profeten.


Vi har därtill alla muslimers konsensus, sunni, shia, ibâdhi… ja you name it…

På andra sidan har vi en liten sekt som menar att alla dessa texter säger inte bara att profeten Muhammad ﷺ INTE är den sista profeten och dessutom att det ska komma en efter honom, och mellan dessa två saker är ett stort steg som du inte har visat något belägg för.

Detta är också skillnaden mellan oss och Bani Isra’il. De väntade på profeter och förnekade dem. Vår profet sa att det inte kommer några nya och därför väntar vi ingen ny.  


Du bortser sedan från alla de hadither som tydligt säger att Jesus ﷺ ska återvända och kallar det för medeltida kristen myt… För att sedan mena att Mirza Ghulam är den väntade Masih.


1. Vad gäller gruppen så består den av den absoluta majoriteten genom historien, Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Dessa är alla överens om religionens grunder och meningsskiljaktighet finns inom detaljer. Det som skiljer oss från sekter är att vi inte förutsätter att alla tycker lika i allt utan tillåter för viss meningsskiljaktighet, inom rimliga gränser. De är enade i syfte och gifter sig med varandra och begravs tillsammans och äter utav varandras mat .

2. Jag vet inte om du har studerat Koranlära och känner till att det finns olika qira’at. Kolla gärna upp det så ser du vad jag menar och khâtim är en korrekt läsning likt khâtam och de medför liknande innebörd där den första är tydligare rent grammatiskt.

3. Jag har svarat på argumentet med verserna och förstår inte hur de två nya du lägger fram talar för er sak. klargör gärna.

4. Vad gäller Sayyidah Aishas uttalande så är den som jag sa svag med en bruten kedja och kan aldrig ställas emot de otaligt många hadither där Profeten ﷺ själv säger ”la nabiyyah ba’di”. Tolkning från Ibn Qutaybah är under förutsättning om att den var autentisk, vilket den inte är. Men om du accepterar den som autentisk måste du förhålla dig till att den nämner Jesus ﷺ återkomst vilket du helt ignorerar.

5. Den sista av böneplatser eller av samfund är som jag sa kopplat till början av hadithen som talar om den sista av profeter. Dvs det är den sista bönepalls som är helgad och etablerad av en profet och likaså är vi det sista profetiska samfundet. Denna hadith talar alltså mot er


6. ”Ditt försök att omtolka denna vers övertygar inte. OM ETT ENDA SÄNDEBUD undantags från döden i detta fall, så innebär det att versen blir överflödig.” Att specificera generalitet är vanligt i Koranen och är känt för den som studera minsta Usûl al-Fiqh. Det gör inte versen överflödig utan den gäller i sin specifika innebörd och både versen OCH de autentiska haditherna bejakas således och förstås i ljuset av varandra. Dessutom så förklarade jag att detta är ett möjligt förhållningssätt. Det andra var att orden al-rusul rent språkligt kan beteckna arten av ”sändebud” och inte varje individ. Detta förstår den som studerat grammatik. Dessutom så sa jag att hela begreppet är ett uttryck för sändebudens dödlighet ﷺ och inte om de faktiskt dött eller ej. Det styrks dessutom av att samma uttryck används för profeterna Jesus och Muhammad ﷺ i Koranen och vi är båda överens att profeten Muhammad ﷺ levde då denna vers uppenbarades.

”Säg mig en hadith där Profeten (saw) sagt att Isa lever? Det faktum att han ska uppstå i sista dagen betyder ju inte att han själv ska komma.”

Alla dessa hadither om att Jesus ﷺ ska stiga ner, bekämpa dajjal, leda muslimerna, leva i 40 år och sedan dö. Är allt detta medan han är död?

Att sedan Profeten Muhammad ﷺ säger att Jesus ﷺ ska komma, enligt dig är det inte han själv som ska komma utan en annan Masih? Den enda andra Masih som nämns i haditherna är bedragaren al-Dajjâl.

”Varför gör ni samma misstag som judarna som väntar på Elia? Varför ej ta lärdom av det Quranen varnar för, dvs akta er för ahle kitabs väg. Detta var en känsloladdad parentes.”

Vi följer Koranen och Profeten Muhammads ﷺ tydliga befallning och bud. Det är snarare ni som följer Ahl al-Kitabs väg och tillskriver Allah sådant han inte sagt genom att tillskriva honom en ny profet. Ni följer dessutom i Musaylamas fotspår som gjorde anspråk på profetiska efter Sändebudet ﷺ och vi känner till följeslagarnas förhållningssätt till dessa.

Hur kan ni bortse från att Profeten sa: ”Det kom trettio lögnare ur mitt samfund som alla påstår att de är profeter men jag är profeternas slutsegel, där är ingen profet efter mig.”


”Vad jag vill säga är att vi tror haditherna om Isas nuzul avser en muslim. Profeten (saw) har sagt att den kommande Isa ska vara en muslimsk imam se bukhari ”‏ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ‏”‏”

Jag vet inte om du kan arabiska eller inte… det står ”då Ibn Maryam kommer ner bland er OCH er imam är utav er.” Dvs när han stiger ner så har de redan deras imam som är en utav dem och som förklaras i andra hadither till att vara Mahdi, utav sayyidah Fatimahs ättlingar. Vad Mirza Ghulam dock försökte göra var väl att slå ihop dessa två (och andra) till en. Hadithen säger m.a.o. inte att han inte ska vara från Bani Israil.   

Jag vet inte om ni inser hur långsökta era tolkningar är. Texterna säger ingen profet efter… ni säger jo en till kommer… texten säger Jesus kommer igen… ni säger en annan Ibn Maryam ska komma…
kan du nu snälla förklara varför samma masih ibn maryam kan ha två olika utseenden

Kashif Virk Vi bör försöka förstå varandras argument bättre, håller med. Men jag hoppas de som läser detta objektivt är bättre på det. Så vi kan i alla fall göra vårt yttersta att våra argument framförs på ett sätt så att så många som möjligt förstår.

 1. Kan du ge exempel på dessa ”otaliga” verser i Quranen som säger att ingen Profet kan komma? Ge mig bara en så ska jag tro dig! Bra om det är någon annan än den i al-Ahzab då vi tolkar den olika.
 2. Jag har framfört en rad verser och hadither som öppnar upp för framtida muslimska profeter.
 3. En sådan vers är denna يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ från surah al Araf den betyder ”O Adams folk om några sändebud från er själva kommer till er och reciterar Våra tecken för er, så ska de som är rättfärdiga och reformerar sig själva varken frukta eller sörja.” Se så tydlig denna vers är. Hur kan Gud (enligt dig) motsäga sig själv här? Jag gav dig även en vers från an-Nisa 4:69 där det står att sanna följare av Allah och Profeten kan få ta del av fyra slags belöningar: profetskap, sannfärdighet (siqqiqiah), martyrskap och rättfärdighet (saliheen). OM DU FÖRNEKAR ATT TROENDE MUSLIMER inte kan ta del av ett enda av ovan belöningar, så måste du även förneka de andra!!
 4. Hadither jag gav var Profetens (saw) konstaterande om sin son Ibrahim, samt Hadrat Aishas tolkning av لا نبی بعدي. Ni kan inte påstå att ni fortfarande har ensamrätt om hur detta ska tolkas.
 5. Muslimernas konsensus för mig har ingen betydelse. Om alla muslimer tror Jesus är levande och att ingen profet eller uppenbarelse kan komma bland muslimer, så säger jag bara: framför era bevis. Annars har ni alla fel likt majoriteten av Bani Israil gick vilse.
 6. Islam Ahmadiyya växer och finns nu i 200 länder. او کزرع أخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوا علی سوقه
 7. Ni väntar förvisso inte på någon ”ny” profet, men jag tror att de flesta utav er kommer förneka honom ändå ”om” han skulle komma, likt hände Bani Israil. Alhamdulillah, så har vi funnit honom, och välkomnar även er att objektivt läsa hans texter och sedan avgöra.
 8. Du säger att jag bortser från hadither om att Jesus ska ”återvända”. Ge mig en ENDA HADITH där det står att han ska återvända رجع Sheikh det står نزل han ska nedstiga. Även detta ord ska inte tolkas, likt Bani Israil gör, ordagrant. Står det inte i Quranenوانزلنا الحدید vi har nedsänt järn. Detta sker ju inte fysiskt. I själva verket är bruket av nazal för Isa ibn Maryam för att känneteckna att denne person ska vara en gåva från Gud till Ummah, likt idiomet om järn ovan..فتدبر
 9. Ahle SUnnah skiljer sig mer än i detaljer. Jag tror att om ni sitter ner och diskuterar änglar, profeter, domedagen, qadr etc så skulle ni finna oerhört många skillnader. ÄVEN SYNEN PÅ när och hur ISA ibn Maryam ska komma skiljer sig med stor sannolikhet. En sådan konsensus räcker väl inte för att alla ska frälsas? Hur kan alla ha rätt, men ingen ha fel? Du vet bättre än mig hur djupa de teologiska skiljelinjerna går. Du säger att ni äter med varandra etc, men varifrån är detta kriterium för konsensus? Vilken auktoritet vilar du på här?
 10. Det finns olika Qiraat, men de alternativa är underställda originalet. Se vad Hadrat Ali sade till den som lärde hans söner denna vers: عن ابي عبد الرحمٰن السلمي قال کنت أقرئ الحسن والحسین فمر بي علي بن أبي طالب ؓ وأنا أقرئھما فقال لي أقرئھم و خاتم النبیین بفتح التاء (dvs lär dem Khatam ej Khatim) denna referns är från ad-Dur al-Manthur så SKA JAG LYSSNA PÅ DIG/ER eller Hadrat Sayyidina Ali (ra)?? Och även om det är Khatim, vad blir då översättningen? ”Muhammad är ingen fader till någon av era män men han är avslutaren av profetskapet” – Jag är starkt kritisk till denna översättning då den förminskar vår Älskades ställning. Han fick varken fysisk avkomma OCH INTE HELLER ANDLIG DÅ INGEN KAN BLI PROFET GENOM ATT FÖLJA HONOM. Vilken utmärkelse finns det i att vara den sista? Skulle du vilja komma sist i ett maraton och skryta om det? Denna tolkning är mycket problematisk فتدبر
 11. Jag har framför flera argument. Låt den objektive läsaren avgöra.
 12. Sayyidah Ummul momineen Aishas uttalande är helt förenligt med de verser och hadtiher jag har givit. Så synd att du avfärdar vår moders ord bara pga bruten kedja. انا للہ Angående Jesu ”Återkomst” så har jag svarat dig ovan att det står نزل  inte رجع
 13. Du gör alltså en tolkning och orden آخر المساجد det gläder mig att du inte tar den ordagrant. Din tolkning har däremot ej mer bäring en vår. Du måste styrka den med koranverser eller hadith.
 14. Du kan säkert mer om mig när det gäller Usul ul Fiqh osv, mashAllah, men jag förstår inte hur man kan ge mänsklig grammatik och tolkningsteori företräder över Quranen. القرآن یفسر بعضہ بعضا är det enda kriterium som du och jag kan övertyga varandra med. När det gäller hadith så gör vi också olika urval, och jag håller fast i att mitt urval är mer sant. خلی  betyder ”gått bort” dvs dött och denna tolkning är vad Quranen själv gör قد خلت من قبلہ الرسل أفإن مات او قتل se här hur QUranen själv översätter Khala med Mata eller Qutila. فتدبر
 15. Nej, jag sa ge mig en enda hadith där det står att vår Älskade ﷺ sade att Isa LEVER! Inte om nuzul etc. Detta är mycket viktig skillnad. Om en endaste människa givits detta liv, så skulle det uttryckts i tydliga ord. Islam Ahmadiyya är helt överens om de hadither du ger om nuzul, strid med dajjal, även om vi förstås tolkar dem olika. MEN JAG VILL HA HADITH på att han faktsikt lever.
 16. Det finns en masih i hadith med vetebrun hy, likt jag refererade till: https://sunnah.com/urn/516540 Du har fortfarande inte kommenterat detta.
 17. De trettio lögnare som det står om i hadith har redan framträdd innan 1800-talet. De har även mött sitt öde enligt den tydliga versen ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ء surah al Haaqqah vers 44- dvs att falska profeter ska bestraffas. Hazrat Mirza sahib gjorde anspråk på att Gud talade till honom i över 30 år! Hans ord lever än idag och miljontals i världen följer honom. Hur kunde han undkomma detta straff? Så, jag är rädd att de 30 lögnare du talar om måste vara några andra, då Allah den Allsmäktige och Quranen ej behandlade Hadrat Mirza sahib som en av dem
 18. Den tolkning av امامکم منکم är långsökt, du ger inget som helst stöd för den. I själva verket säger orden tydligt کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و ھو امامکم منکم. Hazrat Mirza sahib var både messias och mahdi enligt följande hadith: وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(ibn Majah https://sunnah.com/ibnmajah/36/114) och i en annan hadith sägs det tydligt att ibn Maryam också ska vara Imam: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا. Det finns oerhört många och skiljaktiga hadith om mahdi, inbördes motstridiga dessutom. Detta känner du till. Det är mycket svårt att utifrån dem bygga konsensus kring en tolkning av hur de ska förstås. فتدبر

Det enda som är långsökt är att Isa av alla människor lever i himlen i 2000 år och ska komma tillbaka. Det strider mot all urkund och vett. Må Allah vägleda oss. Amin

Jag ser att diskussionen ovan börjar bli spretig och något repetitiv. Jag föreslår att vi startar en ny tråd, och sedan låter varandra ställa en fråga i taget och besvarar den helt sedan går vi vidare. Säg gärna vad du tycker.

Ramadan Mubarak!

Salahuddin Barakat  Det du skriver är tyvärr fyllt med förvärring och spekulation och därför faller du i Ahl al-Kitabs misstag när du följer denna spekulation. Koranen lär oss:

”Om det har de ingen kunskap; de följer bara spekulation, och spekulation kan inte ersätta sanningen.”
Oavsett så har jag ett par frågor för att jag ska förstå dig ordentligt och därmed utforma mitt svar.
Så min frågor till dig, innan jag ger dig ett längre svar är:

1. Finns det en enda TYDLIG text där Koranen eller Profeten ﷺ säger att det faktiskt kommer en ny profet efter honom?

2. Menar ni att det finns två Masih och därmed två Jesus son till Maria? Finns det en enda text som tydligt säger att det finns två Masih och två Jesus son till Maria?

3. Har ni någon slags gradering av rapporter. Dvs bevisgraden sett utifrån hur pass starka återberättarkedjorna är?

4. En rapport vars autenticitet inte kan intygas, kan denna användas som bevis, särskilt i trosfrågor?

5. Förklara gärna din syn kring de olika läsningarna av Koranen. Anser ni bara att ena är korrekt och då vilken och på vilken vetenskaplig grund?

6. När man läser Koranen är utgångspunkten den språkliga bokstavliga innebörden tills annat påvisas eller är utgångspunkten den metaforiska innebörden annat tills motbevisats? Ge gärna stöd för er åsikt.

Om du svarar på dessa så kan vi inshaAllah gå vidare med att ta itu med frågorna ovan och jag skulle föreslå att vi går igenom en i tagit och håller oss till just en i taget.

Kashif Virk Den inledande anmärkning besvarar jag inte med annat än att för mig är spekulation hur ni tillskriver Isa ibn Maryam övermänskliga egenskaper utan egentligt fog till detta. Jag ser fram emot att du besvarar mitt detaljerade inlägg ovan och alla frågeställningar däri.

När det gäller dina punkter, så svarar jag gärna på dem. Sedan hoppas jag som sagt på en mer strukturerad debatt i en tråd (helst här på fb) som vi kan moderera själva. Med tanke på Ramadan kan vi även begränsa till 1 inlägg var per dag, med tanke på månadens helgd.

 1. Det finns både generella och specifika verser i Quranen som talar om att profeter kan/ska komma. Två generella har jag givit dig redan ovan, al-Araf och an-Nisa, som du gärna för kommentera. Här kommer en till från Surah al-Hajj vers 75: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ se så öppen den är för att Allah fortfarande kan välja Sändebud både från änglar och människor. یصطفي är مضارع dvs presens och futurum. Så hur kan ni tolka Khatam ochلا نبي بعدي  som ni gör fortfarande? Sedan finns en specifik och den är från surah al-Jumah inledande verser: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ se hur här Allah den Allsmäktige talar om att Han skickat ett sändebud till de olärda, och i versen efter säger Han att detta sändebud ska skickas igen. Ordalydelsen för detta är: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔۔۔۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ . Gud avser alltså skicka en Rasul bland de som ännu inte förenat sig med Sahaba. Hur tolkade man detta? I Sahih Bukhari Kitab ut Tafsir står: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ‏{‏وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ‏}‏ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاَثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ ‏”‏ لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ ـ أَوْ رَجُلٌ ـ مِنْ هَؤُلاَءِ ‏”‏‏.‏  översättning: https://sunnah.com/bukhari/65 alltså att en eller flera män från Ahle Faris (perser) kommer att vara lyckligt lottade. I en annan hadith står liknande: https://sunnah.com/urn/642950, Så här är Allah och Profeten (saw) mycket specifika att det sändebud رسول som ska skickas till ”de andra” وآخرین ska vara från Ahle Faris. فتدبر. Jag avser skriva mer om denna hadith vid senare tillfälle, inshAllah.
 2. Ja, en Masih ibn Maryam som enligt Quranen var رسولا إلی بني إاسرائیل (Ale Imran 49) och en som ska vara إمامکم منکم enligt Bukhari. Jag skrev även hur Profeten (saw) beskrev deras utseende som olika i Bukhari. Även ni uppkallar era barn efter Israeliska profeter såsom Adam, Ibrahim, Musa – så varför kan inte Den Mest Vise (saw) uppkalla den kommande messias som Ibn Maryam med tanke på att muslimernas öde skulle vara likt det av Bani Israeil och att även de skulle få en messias med samma uppgift?
 3. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (aleihis salam) har lärt oss att den enda auktoritet med درجۃ الیقین är den Heliga Quranen. Därefter är det Sunnah, dvs den praxis som Profeten (saw) hade och som Sahaba efterlevde sedan Tabeien. Den tredje är Hadither, som ej nedtecknades av Profeten (saw) eller Sahaba utan ca 150 år efteråt. Därför är de alla på nivån av ظن dvs vi antar att de kan vara sanna med tanke på att deras nedtecknare var fromma människor. För oss är därför alla de hadither korrekta som är förenliga med de två förstnämnda källorna. Så, om någon hadith säger exempelvis att Hadrat Ibrahim (as) (العیاذ باللہ) har ljugit ett antal gånger, vilket det gör i Bukhari, så tror vi ej på denna hadith då Quranen fastslagit om honom وکان صدیقا نبیا (Maryam 41). Ovan är kortfattat vår hållpunkt.
 4. Ja, enligt princip ovan. Kedjor och Asnad är till hjälp, men haditherna är fortfarande ej nedtecknade samtida med Profeten (saw) och därför på nivå av ظن. Så oavsett hur man forskar om dem, kan de ej klassas tillsammans med Quranen och sunnah.
 5. Vi anser att det finns en autentisk läsning, som antagligen fastslogs under Hadrat Uthmans (ra) tid. De alternativa läsningarna är därför underordnade de förra. Det betyder att man inte kan tolka en alternativ läsning på ett sätt att det strider mot den som är etablerad genom Tawatur. Exemplet med Khatam är här utmärkt, och Hadrat Ali (ra) dom i frågan vägledande.
 6. I Quranen finns både Muhkamat och Mutashabihat så denna fråga kräver ingående svar. Hoppas vi kan lämna den för nu, om inte den har absolut relevans. (Ale Imran 7)

Nu hoppas jag som sagt på svar på mitt tidigare inlägg, och sedan att vi förflyttar denna diskussion där den går att kontrollera bättre. Jazakumullah

Salahuddin Barakat  Vers 1.

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
[4:69]
“Vem än lyder Gud och Sändebudet skall vara tillsammans med dem som Gud välsignar med Sina gåvor utav profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de rättfärdiga och de utgör ett gott sällskap!”


Du sa: “Jag gav dig även en vers från an-Nisa 4:69 där det står att sanna följare av Allah och Profeten kan få ta del av fyra slags belöningar: profetskap, sannfärdighet (siqqiqiah), martyrskap och rättfärdighet (saliheen). OM DU FÖRNEKAR ATT TROENDE MUSLIMER inte kan ta del av ett enda av ovan belöningar, så måste du även förneka de andra!!”

Svar:
Jag vet inte om det är en medveten förvrängning av versens innebörd eller okunskap men versen säger inte att “sanna följare av Allah och Profeten kan få ta del av fyra slags belöningar”.

Det står att de som lyder Allah och Sändebudet ska få vara tillsammans med مَعَ de fyra kategorierna i deras sällskap och som det finns i otaligt yttranden av Profeten ﷺ som klargör att det handlar om att man ska få vara med dem i Paradiset. Om det hade varit att man är utav dem så hade det tydliga varit att säga just utav dem (من) och inte enbart med.

Profeten ﷺ fick denna vers uppenbarad just enligt denna förståelse då en av hans följeslagare, Thawbân, kom till honom och var ledsen över att kanske inte få vara tillsammans med Profeten ﷺ i paradiset. Profeten ﷺ svarade inte förrän Jibril عليه السلام kom med denna vers som svar.

Profeten ﷺ använde dessutom detta slags ordbruk i flera andra hadither så som: “Den pålitliga tillförlitliga handelsmannen är med (مع) profeterna, de sanningsenliga (siddiqun) och martyrerna på uppståndelsens dag.”

Denna förståelse stärks ytterligare av de sista orden i versen (وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) som betyder “och de är ett gott sällskap”. Det handlar därmed om att vara i dessa kategoriers sällskap och inte att nödvändigtvis tillhöra alla dem eller ens en av dem.

Ytterligare så inleds versen med (وَمَن يُطِعِ) dvs “och de/den”. Ordet “man” medför generalitet och innebörden rent bokstavligt är “och vem än” dvs vem än som lyder Allah och Sändebudet ska få denna belöning. Enligt er förståelse så skulle alla som lyder Allah och Sändebudet vara utav profeterna OCH de sanningsenliga OCH martyrerna OCH de rättfärdiga. Denna tolkning motstrider både språk och rationalitet.

Ännu en anledning till att avfärda den qadyanitiska förståelsen är att den skulle medföra att profetskapet är något som förtjänas genom handling (kasbi) med vi i Koranen och Sunnah lär oss att det är något som ges av Gud (wahbi) och profeterna väljs ut och utse (istifâ’).
I Koranen säger Allah:
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
[22“Gud utser sändebud bland änglarna såväl som bland människorna och Han hör allt, ser allt.”

Slutsats: Versen talar alltså INTE om ifall de troende kan bli utav de fyra kategorierna eller inte utan handlar om en av vägarna till att få vara i dessa kategoriers sällskap i paradiset. Denna förståelse är definitiv (qat’i/yaqin) pga av alla sammansatta bevis som styrker den och pga att andra konsekventa tolkningar leder till att både språkets, religions och det rationalitetens regler motstrids. Ingenstans säger den tydligt att det ska eller ens kan komma en eller flera profeter efter profeten Muhammad ﷺ.

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa