Renhet är en del av tron. #COVID19


I en väl etablerad Hadith i Sahih Muslim betonade Islams grundare profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) betydelsen av renhet i en muslims liv, och sade: ”Renhet är en del av tron”. De detaljerade riktlinjer Islam ger i detta hänseende är högst aktuellt för att bekämpa det virus som just nu härjar i världen.

Lyssna på min korta redogörelse kring detta i följande ljudklipp:

Renhet [Taharah] och Islam