Rapporteringen om islam och muslimer måste neutraliseras

Rapporteringen om islam och muslimer måste neutraliseras

Göteborgsposten 26/9 2019

När rubriker och ingresser kryddas med ord som sharia, halal och jihad för att fungera som klickbeten påverkas människors uppfattning av islam. Det göder den redan omfattande islamofobin i samhället, skriver imamen Kashif Virk.

”Mördare får tillbaka Koranen i fängelset” (Kvällsposten 12/9). ”Islam måste moderniseras för att kunna överleva” (DN 18/9). ”Detta måste Islam förändra” (Dagen 29/9). Det här är ett axplock av rubriker på artiklar som handlar om muslimer i Sverige bara under den senaste månaden. Dylika rubriker sätts på ledare, krönikor och reportage regelbundet, månad efter månad, år efter år.

Fortfarande behandlas islam i media som någon slags monolit, en enhetlig religion utan variation. Muslimer och deras ”gemensamma” intressen målas upp i svepande formuleringar, utan eftertanke. Internationella studier visar hur islam regelmässigt framställs som en intolerant och våldsam religion i många medier.

Man får uppfattningen av att det främst handlar om ett islam som en mediekonstruktion.

Påverkar opinionen

Religionskritik är ett legitimt och nödvändigt inslag i en demokrati. Olika religioner ska kunna utstå invändningar mot både dess tro och praktik. Muslimska företrädare måste också bli bättre på att bemöta kritik på ett sätt som både är begripligt och tillgängligt. Men ofta handlar mediers bevakning av islam om mycket mer än så.

Medierapporteringen av islam får allvarliga konsekvenser för hur makthavare, opinionsbildare och den breda allmänheten uppfattar islam och muslimer i stort. I fjol gav det utslag i en polariserad valrörelse som till stor del handlade om integrationen av muslimer.

Det må vara mediers uppgift att beskriva verkligheten som den är, utan några skygglappar. Men bevakningen av islam i Sverige präglas av en allmän skepticism mot religion samt en islamofobisk diskurs som har rötter i Västvärldens antimuslimska idéhistoria. Länge var detta islam det externa hot som ständigt hägrade över den europeiska civilisationen.

Skapar stigmatisering

Journalister måste bli medvetna om att den bild som de bidrar till att konstruera av en redan främmandegjord världsreligion ofta reducerar den till en subversiv ideologi. Den göder därmed den redan omfattande islamofobin i samhället. I alternativa medier förekommer rubriker som är än mer stigmatiserande, vilka får stor spridning. Detta mynnar ut i becksvarta diskussioner och hatkampanjer på sociala medier.

Jag har följt mediebevakningen av islam nära under de senaste åren. Det är min bestämda uppfattning att rubriker och ingresser garneras med ord som är kopplade till islam (sharia, halal, jihad) för att tjäna som klickbeten och väcka sensation. Islam får en alldeles särskild behandling i media. Och detta får konsekvenser.

Under årets bokmässa kommer vår församling därför uppmärksamma detta med temat ”Islam i media”, för att föra samtal och väcka debatt i denna viktiga fråga. Ska denna diskurs kunna förändras, måste muslimska församlingar vara redo att inleda detta samtal och bemöta kritiska uppfattningar (ofta fullt naturliga) precis som vilken samhällsaktör som helst. Men det finns inget som förbinder oss med att ständigt tala om den bild av islam som för oss är en konstruktion snarare än vår egen verklighet. För att vi ska kunna tala om vad islam betyder för oss, måste medier spela sin roll i att först beskriva denna verklighet. Rapporteringen om islam och muslimer i Sverige måste neutraliseras.

Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya församling

 

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa