Svagt koranstöd för kristna trossatser

Svagt koranstöd för kristna trossatser

Dagen 11/9 2019

Författaren Emmanuel Luther Ratiq skriver i sin intressanta text (Dagen den 30 augusti) om olika argument för att stödja tesen om Jesu död på korset. För detta anför han även verser från Koranen som jag här avser bemöta.

När Koranen säger att Jesus ska uppväckas från de döda, avser det i livet efter detta. I en annan vers står det nämligen tydligt att varje människa ska leva och dö på denna jord (sura 7:25). Koranen anser dessutom att alla profeter (Jesus inräknad) har gått bort (sura 3:144). Det vore underligt om Koranen både förnekar tron på Jesu gudomlighet (sura 5:116), samtidigt som den stärker kristna trossatser. Att Jesus är ett tecken för den ”Yttersta stunden” enligt Koranen, är inget han är ensam om. Detta ord (as-Sa´ah) används även för andra profeter (se sura 54:1).

Enligt Ratiq omnämns Jesu (frid vare med honom) död på korset hela 157 gånger i Nya testamentet. Men ändå verkar han inte vara redo när stunden väl är kommen. Bönen i Getsemane är ett sista nödrop till Gud om undsättning. Vi måste även komma ihåg att evangelierna inte är Jesu egna ord, utan är nedskrivna först efter Paulus syn då teorin om att Jesus hade dött och återuppstått blivit allmänt accepterad. I Nya testamentet (Mark 16:10) kan vi dessutom läsa att när Maria Magdalena vittnade om att Jesus återuppstått, vägrade lärjungarna att tro detta. Detta visar tydligt att inte ens de kände till någon profetia om hans uppståndelse. Historiska fakta visar alltså här på det motsatta.

Det enda som kan bevisa att Jesus faktiskt dog, återuppstod och sedan upptogs till himlen är att han kommer tillbaka till jorden och förkunnar detta. De kännetecken som han nämnt gällande sin återkomst, såsom krig, hungersnöd, flertalet jordbävningar samt förföljelsen av kristna (Matt 24:6–9) har under 1900-talet uppfyllts med största tydlighet. Frågan man bör ställa sig nu är: När kommer han tillbaka? Är det möjligt att man missat Jesus plötsliga framträdande, likt han sade: ”Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.” (Matt 24:44)

Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya Församling

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa