Fredens ring


Raoul Wallenbergs torg, 20/12 -17

Manifestation mot antisemitism

Mitt tal:

När jag fick förfrågan från det Judiska ungdomsförbundet om att delta i denna manifestation, så svarade jag att jag självklart kommer att medverka tillsammans med mina församlingsmedlemmar. Att markera mot hat med kärlek är en viktig handling, och att enas över religionsgränserna är det bästa botemedlet mot polarisering. Under de senaste dagarna har vi fått bevittna fruktansvärda angrepp mot judar i Sverige, både fysiska och verbala. Som muslim är jag oerhört upprörd och bestört över att våra judiska bröder och systrar lever i ständig rädsla. Det känns därför oerhört viktigt att få stå här idag tillsammans med er alla.

Islam lär att interreligiös samverkan är mycket viktigt. I Koranen omnämns de judiska profeterna med en oerhörd respekt, och som muslimer tror vi på dem alla. Det judiska folket kallas även för Guds utvalda folk. I kapitel 22 uppmanas muslimer att försvara synagogor och rätten att dyrka däri, något vi symboliskt medverkar till idag genom denna fredens ring. I kapitel 5 står det att frälsningens portar är öppen för det judiska folket. Dessa verser har i alla tider uppmuntrat muslimer till att ha goda relationer med sina judiska grannar, och idag kan vi se flera exempel på denna vänskapliga samexistens i Sverige.

Efter president Trumps utspel, och efter den senaste tidens tragiska händelser, har vi sett hur judar och muslimer runtom i Sverige kommit närmare varandra. Tillsammans har vi manifesterat mot hatet och våldet. Detta visar på något som är fantastiskt med vårt land Sverige, nämligen att man kan leva och verka tillsammans, trots skillnader i åsikt och tro. Solidaritet och samverkan är ledord om vi önskar bygga vårt land starkare.

Den globale ledaren av Islams Ahmadiyya församling, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, sade angående relationen mellan fred och rättvisa:

Om vi verkligen önskar fred i vår tid, så måste vi agera rättvist. Vi måste värdesätta jämlikhet och rättvisa. Likt Islams profet (frid vare med honom) så vackert konstaterade, måste vi älska för andra vad vi älskar för oss själva. Vi måste fullfölja andras rättigheter med samma entusiasm och beslutsamhet som vi fullföljer våra egna rättigheter. Vi borde vidga våra vyer och eftertrakta vad som är det bästa för världen, hellre än vad som är fördelaktigt endast för oss själva. Detta är medlen för fred i vår tid.

Jag vill ta tillfället i akt och även rikta en vädjan till våra respekterade politiker som är med oss idag.

I vårt land finns det många svenskar som har en religiös identitet, och för vilka religionen innehar stor betydelse i deras liv. Lär er mer om vad denna betydelse innebär. Utöka dialogen med religiösa samfund och bilda er en insikt i hur vi arbetar. Delge gärna era önskemål och ställ gärna krav på vår verksamhet. Och sist men inte minst, det allra viktigaste, fördöm konsekvent alla former och uttryck av hat. Tyvärr växer sig hatet starkare för varje dag.

Jag och min församling kommer att fortsätta verka för att dialogen och samverkan fortsätter. Vi har mycket att lära av varandra, och jag ser fram emot fler tillfällen att få träffas. Som Ahmadiyyamuslimer lever vi efter mottot:

”Kärlek för alla, hat mot ingen”.

Det är ett motto som jag tror att vi alla kan skriva under på.

Tack för ordet!