Gör upp med antisemitismen, imamer

Gör upp med antisemitismen, imamer

Expressen 22/8 -17

Islam är den religion som, mer än någon annan, lär ut samverkan med andra religioner. Därför måste muslimska företrädare förbjuda fobiska uttryck mot judar, skriver imamen Kashif Virk.

En imam i Helsingborg kallade judar för ”apornas och svinens avkommor”. Sedan påstod han i en intervju att detta språkbruk är normalt förekommande i Mellanöstern. Det är fel.

Uttalandet har väckt oro hos den lokala judiska församlingen, som med rätta tänker anmäla det för hets mot folkgrupp.

Som imam vill jag först och främst fördöma uttalandet. Att använda nedvärderande språkbruk mot medmänniskor är fjärran från Islams läror. I den Heliga Koranen omnämns judiska profeter med stor respekt, och deras folk betraktas som de av Gud utvalda. (2:47)

Att även kritiska verser angående judendomen förekommer i skriften är ingen hemlighet. Men denna kritik gäller även de muslimer som inte följer sin religion. De syftar enbart till att muslimer ska ta lärdom av de tidigare folkens felsteg i sin relation med Gud. Att ta dessa verser ur sin kontext och förvränga dem för diverse antisemitiska motiv är att begå en stor oförrätt mot deras egentliga innebörd.

I Medinapakten från år 622 som muslimerna ingick med stadens judiska befolkning utlovades ömsesidigt beskydd. Skeenden efter denna pakt ledde även till konflikter, något som också har dokumenterats i Koranen. Att även dessa konflikter blivit motiv för senare antisemitism är förkastligt.

 

Islam är den religion som, mer än någon annan religion, lär ut att man ska samverka med trosutövare av andra livsåskådningar.

 

Islam är den religion som, mer än någon annan, lär ut att man ska samverka med trosutövare av andra livsåskådningar. Medinapakten är ett exempel på detta. Ett annat är att moskéer inom islam även får användas av trosutövare av andra monoteistiska religioner, som när profet Muhammad (frid vare med honom) en gång bjöd in en kristen delegation från Najran till att be i sin moské i Medina.

Koranen lär oss även att det är muslimers ansvar att skydda kloster, synagogor och kyrkor från angrepp och att upprätthålla besökarnas religionsfrihet (22:40). Inom vår församling är det praxis att bjuda in företrädare från judendom, kristendom, hinduism och även av andra religioner, för interreligiösa samtal där vi med respekt diskuterar våra religioners likheter och olikheter.

Samtida antisemitism, vilket detta uttalande är ett tydligt exempel på, hämtar främst sin näring från konflikten mellan israeler och palestinier. Oförrätter på bägge sidor i denna konflikt borde bli föremål för protester i demokratisk anda. Men denna konflikt får inte låtas bidra till ökande stigmatisering och hat – något som uttalandet i fråga är ett tydligt uttryck för.

Därför bör även muslimska företrädare göra upp med fobiska uttryck i sina församlingar. Värderingar som kolliderar med islams läror om medmänsklighet, tolerans och respekt för andra religioner bör inte ges utrymme i våra gemenskaper. 

Som företrädare för islam i Sverige borde vi bland våra medlemmar aktivt förmedla en av demokratins grundidéer, det vill säga att människor av olika livsåskådningar kan leva på samma villkor, sida vid sida. Muslimska församlingar måste medverka i att bygga det demokratiska samhälle där detta är möjligt.

Uttalandet som gjordes av imamen i Helsingborg försämrar den redan negativa synen av islam i det svenska samhället. Jag är övertygad om att denna syn inte är representativ för muslimer i allmänhet i Sverige. Men nu måste även den tysta majoriteten ta mer plats i offentligheten. Vi måste berätta om vår tro och vad den lär gällande respekten och kärleken för sina medmänniskor.

 

Kashif Virk

Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa