Vi arbetar för fred i över 200 länder


Aftonbladet 13/6 2017

Slutreplik från Kashif Virk om terror i islams namn

SLUTREPLIK. Jag vill tacka Erik Torstensson för hans replik. Det är begripligt att en liberal debattör har åsikter om islams läror och traditioner. Men jag förväntade mig inte att en islamvetare skulle yttra sig så onyanserat och selektivt. Kritiken mot min text borde dessutom hålla sig till själva ämnet, nämligen terror i islams namn.

Angående synpunkter på Ahmadiyya Muslimska samfundet, så är detta en global rörelse med medlemmar i 200 nationer världen över. Varhelst vi finns arbetar vi aktivt för fred, tolerans och integration. Tiotusentals människor ansluter sig till samfundet årligen, däribland många muslimer.

Mitt syfte som debattör är att nå ut brett, genom hänvisning till islams gemensamma urkunder. Ingen muslim har ännu offentligt bemött mig i min tolkning.

Gällande vår ”homofobi” och ”förlegade kvinnosyn” råder jag er själva läsa de källor som Torstensson refererar till i sin helhet.

Inom vår församling är kvinnor på många håll mer utbildade än männen. Här i Sverige bär de sjal och hijab. I Pakistan är det traditionellt vanligt med burqa, men det täcker inte hela ansiktet likt det påstås.

När vår globale ledare Hazrat Mirza Masroor Ahmad var i Sverige i fjol, blev han intervjuad av Sydsvenskan. Där förklarade han vår syn på bland annat homosexualitet.

Han var tydlig med att vi ej har rätt att diskriminera någon, och att inställningen ska vara kärleksfull och sympatisk mot alla. Vårt motto är ”Kärlek för alla, hat mot ingen”.

Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet