Profeten var en andlig ledare


Helsingborgs Dagblad 29/12/2016

Kan islam jämföras med en politisk ideologi? Ja, menar Carl Rudbeck (19/12) och åberopar samtida muslimska organisationer och ledare som ett exempel på detta. Onekligen tillämpas islam på många håll i världen på ett sätt som snarare påminner om en politisk ideologi än en religion.

Men att framställa profeten Muhammad (frid vare med honom) som en politiker och fältherre, anser jag vara missvisande. Varför talar man aldrig om de inledande 13 åren av förföljelser i Mecka? Eller hur stammar över hela Arabien gick samman mot muslimerna i Medina? Elementet av självförsvar är här uppenbart, och profeten själv sade ”önska er aldrig att möta fienden i strid” (Bukhari).

Ensidiga beskrivningar av islams grundare är således missvisande. Misstaget görs både av muslimer och utomstående tolkare. Profeten Muhammad (frid vare med honom) var en andlig ledare, vars främsta syfte var att förmedla Guds budskap till mänskligheten. Hans liv var förvisso händelserikt, och har tolkats på alla möjliga vis av efterkommande. Rev. Boswoth Smith (d. 1884) skrev följande:

Ledare av både staten och Kyrkan; han var både Cesar och Påven, men han var Påven utan Påvens pretentioner, och Cesar utan Cesars legioner; utan en funktionell armé, utan en livvakt, utan ett palats, utan en fast inkomst. (Mohammed and Mohammedanism)

Islam spreds varken genom politik eller fälttåg. Det spreds snarare av hängivna muslimer som predikade med kärlek och omtanke. Och dessa muslimer finns än idag.