Muslimer vill hindra extremister


Corren 11/12 2016

sdr

LINKÖPING ”Muslimer i Sverige ska

utbilda sig, jobba och integrera sig. Och sedan, som en del av samhället, ska man kämpa mot orättvisor. Det är den rätta vägen. Radikalisering är fel väg att gå.” Det säger imamen Kashif Virk som besökte Linköping på söndagen.Det är småregnigt men flera av dem som rör sig på Stora torget i Linköping stannar för att byta några ord med Kashif Virk. Han är imam i muslimska samfundet Ahmadiyya i Stockholm. Han reser landet runt för att prata om samfundets kampanj mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

– Människor är positiva och vill prata. Jag vill visa för allmänheten att islam är en fredlig religion. De allra flesta tycker att det är bra att muslimer själva står bakom en sådan kampanj och att vi jobbar för att bekämpa radikalism, säger Kashif Virk.

Han anser att det är viktigt att markera att vanliga muslimer står för det demokratiska och sekuliserade samhällets värderingar. Att muslimer är också förtvivlade över och emot att unga män åker till IS för att kriga. Men enligt honom drar många människor i Sverige alla muslimer över en kam och då blir muslimer och islamister eller extremister sak samma för dem. Det är en utveckling som oroar honom och hela samfundet.

– Det börjar bli vanligare att kvinnor med slöja får sina slöjor nerdragna eller att man upplever eller hör fula kommentarer om islam. Det är jobbigt för dem som utsätts. Men det bidrar också till att de unga muslimer känner sig orättvist behandlade. Det kan få dem att tro att allt är västerländernas fel. För en del blir då steget ur vilsenhet till Isis lockande, säger Kashif Virk.

Och det är just det steget som deras kampanj ”Stoppa krISen” vill förhindra.

– Vi pratar mycket med unga muslimer som är på glid. Vi vill upplysa dem om att islam är en fredlig religion. Att det inte får finnas någon våld eller extremism i islam. Vi diskuterar att om de vill kämpa och skapa ett bättre liv då ska de lära sig språket, utbilda sig och skaffa ett jobb. Integrera sig och påverka. Det är den rätta kampen för en bättre framtid, säger han.

Kashif Virk hade flera medlemmar från Stockholm med sig som hjälpe honom att dela ut flygblad och prata med allmänheten. En av dem var Salik Hamid som nu för tiden bor i Linköping och pluggar till läkare.

– Jag känner att det är min medborgliga skyldighet att agera. Det finns så mycket okunskap. Vi vill sprida kunskap om islam och hindra de unga som fått fel bild av religionen att åka till IS, men vi vill också föra diskussionen här. Det är viktigt att prata, säger salik Hamid.

Ahmadiyya Muslimska Samfundet (AMS) i Sverige har 1 000 medlemmar och imamer i fyra städer: Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. Samfundet grundades i Indien 1889 och etablerades i Sverige 1956. Huvudkontoret finns i London.