AGE OF TERROR: WHY ARE PEOPLE JOINING ISIS?


Battle of Ideas

Kulturhuset Stockholm, 19 november 2016

Detta fullsatta seminarium handlade om varför främst unga människor väljer att ansluta sig till terrorsekter. Jag tog upp sociala, ekonomiska och ideologiska orsaker och menade att vi behöver motverka detta som ett enat samhälle där olika aktörer verkar tillsammans.

http://www.battleofideas.org.uk/2016/session/11966#.WDGbYvnhDIU

2