Därför har du fel om islam, Hanif Bali.


Nyheter24 10/8/16 

Jag vill börja med att säga att diskussionen jag hade med Hanif Bali för det mesta höll god ton och har blåsits upp av medierna. Ingen ska behöva utsättas för hot och hat, vilket jag fått höra att Hanif har. Alla får ha sina åsikter om islam. Däremot vill jag med denna text bemöta några av de åsikter Hanif framförde i sina tweets.

”Religion är gift, vissa mer giftiga än andra. Islam är just nu den giftigaste”

Det är skadligt att en riksdagsledamot uttrycker den här sortens åsikter om en religion. Om det var politisk islam eller extremism han åsyftade med detta, så borde han ha varit mer tydlig i sin formulering. Islam är en stor del i många människors liv.

”Varför ska muhammedaners religion inte behöva utstå hån och häcklande?”

Här borde han sagt kritik. Hån och häcklande och kritik är två olika saker. Kritik är bra, hån och häcklande leder inte till något bra. Om man kommer med saklig kritik kan man räkna med ett svar, men hån och häcklande leder inte till ett mer harmoniskt samhälle.

”Däremot framhåller Islam och muslimer i gemen en analfabetisk pedofil ökenkrigsherre som just ofelbar förebild”

Islams syn på på Mohammed är helt annorlunda än den Hanif lyfter fram. Dels framhåller dagens muslimer Muhammeds fru Aisha som mycket äldre än den bilden Hanif ger. Dels så måste vi förstå att synen på äktenskap förändras med tiden. Vi kan inte döma människor av en annan tid och med andra värderingar, med de värderingar som vi har idag.

Aisha ses dessutom som den lyckligaste av Muhammeds hustrur och blev även den största lärarinnan inom islam. Profeten Muhammed uppmanade sina anhängare att Aisha var en absolut auktoritet för dem som ville lära sig om islam.

Vi bör ha en dialog som är grundad på kunskap snarare än grundlösa påståenden och sådant som kan ses som hetsande. Hat och hån leder oss inte framåt.

Kashif Virk,
Imam, Islams Ahmadiyya Församling

Den här artikeln är spökskriven, men skribenten har såklart godkänt texten innan publicering.