Imam: Även muslimer måste kunna kritiseras


GP Debatt 

DEBATT: Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och våga peka ut missförhållanden i samhället. Även sådana som är särkskilt förekommande bland Sveriges muslimer, skriver imam Kashif Virk.

På agendan i SVT:s stora partiledardebatt fanns frågor som vi vid det här laget bekantat oss med, och även tonen på debatten mellan företrädarna var sig lik. Jimmie Åkesson (SD) stod som alltid belåtet i mitten, och poängterade många saker som är viktiga för Sveriges framtid. Tråkigt just att det är hans parti som lägger fram dessa förslag.

För det krävs beslutsamhet och ledarskap i denna tid av global och nationell oro. Sverige står som bekant inför oerhörda utmaningar. Och problemen är inte individuella till sin natur, utan djupt kopplade till varandra.

Extrema ideologier frodas

Högst upp är problemet med extremism. Extrema ideologier och åskådningar frodas i våra utanförskapsområden, där både myndigheter och övriga samhället har bristande insikt. Det är främst genom tappra journalister (likt Niklas Orrenius reportage i DN 29/5 om Vivalla) som övriga samhället kommer i kontakt med den miljö som råder i utsatta områden. Invånarna här är mestadels av utländsk bakgrund, och sysselsättningen är mycket låg. Jag vågar påstå att det är när det finns brist på framtidshopp som människor gör extrema val i livet.

I ett slags limbo

Samtidigt som vi har svårt att integrera de invandrare som redan finns i Sverige, så fylls detta på av tusentals flyktingar som sökt sig hit undan krig och förföljelse. Väl här har de hamnat i ett slags limbo, osäkra över sin framtid och om de någonsin kan få återförenas med sina nära och kära. Dessa människor har rest hit med sina värderingar i bagaget, och det utanförskap de utsätts för kan trigga dem till att begå extrema handlingar. Inte undra på att just invandringsfrågan är den som oroar väljarna mest.

I vårt land finns även de bland lokalbefolkningen som förlorat hoppet om en politiskt hållbar framtid. Det är dessa som röstar på missnöjespartier, som förespråkar enkla och snabba lösningar. Högerextremismen utgör också ett hot mot landets inre säkerhet. Vi har redan sett missnöjet växa till den grad att både statlig och privat egendom har satts i brand.

Det oacceptabla har blivit norm

Under dessa omständigheter har alla möjliga slags värderingar blivit förekommande även i den offentliga debatten. Yttringar som förr ansågs oacceptabla har blivit norm. Samtidigt anklagas legitima kritiker för att de generaliserar och skuldbelägger en hel folkgrupp. Men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och våga peka ut missförhållanden i samhället. Som imam anser jag alltså det även vara viktigt att peka ut missförhållanden som är särkskilt förekommande bland Sveriges muslimer.

Våra rådande utmaningar hör således ihop. Samtidigt som vi inte kan påverka globala företeelser, så tror jag att vi genom starkt ledarskap kan minska dess negativa effekter här hemma. Och det är inte bara våra ledande politiker som behöver visa prov på beslutsamhet. Även aktörer i det civila samhället behöver använda sitt inflytande för att se till att samhället kan prestera under hårda förhållanden. Där har lärare, tränare, företrädare och religiösa ledare likt jag själv ett stort ansvar.

Kashif Virk

imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm

http://www.gp.se/nyheter/debatt/imam-%C3%A4ven-muslimer-m%C3%A5ste-kunna-kritiseras-1.2215120