Behövs Gud för moralen?


Samtal på Sankta Katharina Stiftelsen

Eva Ekselius, journalist, författare, medlem i redaktionsrådet för Judisk Krönika.

Philip Geister, jesuit, teologie doktor, rektor för Newmaninstitutet.

Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, förläggare, författare.

Kashif Virk, imam vid Islams Ahmadiyya Församling, Stockholm