Låt oss motverka radikalisering

Låt oss motverka radikalisering

GP Debatt 8/10 2015

Arbetet mot extremism och radikalisering utvecklas successivt i Sverige. Myndigheter och allmänheten har på senare tid insett omfattningen av detta problem. Det handlar inte bara om rekrytering till IS, utan om förtryck i förorterna och spridning av extrema idéer i miljöer dit allmänheten haft bristande inblick.

En del av detta arbete sker i de religiösa församlingarna. Behovet finns att kunskap och information sprids av de muslimer som tar avstånd från ondska som sker i vår religions namn. Vi inom Islams Ahmadiyya församling ser hur onda krafter fått större utbredning i samhället, dit man även kan räkna in främlingsfientligheten.

På bokmässan i Göteborg inledde således vår församling en rikstäckande informationskampanj kallad ”Stoppa krISen”. Dess syfte är att motarbeta extrema idéer genom kunskap och information. Medlemmar över hela landet deltar i detta arbete, och ämnar besöka skolor, universitet och offentliga platser för att få kontakt med allmänheten.

Vår monter på bokmässan lockade många intresserade besökare. Frågan om hur vi skulle lyckas ställdes ofta. Svaret vi gav var att samhället ska utföra detta arbete tillsammans, och bidraget från vår sida är att ge stöd och information till myndigheter, journalister och andra berörda i deras arbete.

Behovet av att även muslimska organisationer i Sverige samarbetar i denna fråga är också stort. Det är vi som enklast får kontakt med personer i riskzonen. En enad muslimsk röst skulle därför göra ett positivt intryck på hur allmänheten uppfattar vår religion. Men när jag fick denna fråga av en journalist, fick jag tyvärr svara att ett sådant samarbete ännu inte inletts.

Vi välkomnar därför landets muslimer att enas i arbetet mot radikalisering, och att vi tillsammans ska agera för landets bästa. Samtidigt inser vi betydelsen av att journalister informeras om muslimska termer och inriktningar, för att på så vis göra rapporteringen mer nyanserad.

En annan kris som sker inför våra ögon är alla de miljontals människor som är på flykt undan terrorn. Medmänskligt välkomnande är ett arbete som vår församling fått möjlighet att delta i, men dock är det endast en kortsiktig lösning. Våra politiker måste motiveras till att få igång internationella samarbeten för att få slut på konflikterna i Mellanöstern.

Krisernas mångfald kräver således att samhällets aktörer agerar gemensamt.

www.stoppakrisen.nu

Twitter: @StoppaKrisen

Facebook: https://www.facebook.com/StoppaKrisen/

Informationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=16bufUzHc_4

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa