Flyktingkrisen – hur bör vi agera?

Flyktingkrisen – hur bör vi agera?

Nyheterna om människor på flykt har inte lämnat någon oberörd. Dessa tusentals människor som korsar land och hav i sökandet efter en trygg tillvaro väcker djupa känslor av empati inom oss. De senaste veckorna har vi sett exempel på enastående humanitära insatser, där både myndigheter och civilsamhället deltagit.

Denna flyktingkris har väckt det goda inom oss. Vi har fått möjlighet att tjäna människor i nöd, och fått större insikt om den globala verklighet som vi lever i. Jag själv fick möjligheter att stå vid Stockholms central och dela ut förnödenheter till behövande, vilket var en god upplevelse

Samtidigt måste politiker nu genom internationella samarbeten försöka finna lösningar till problemet. Dessa människor flyr från ett terrorvälde i Mellanöstern. Vad är vår plan för att få slut på de extremistiska grupper som ödelägger dessa människors liv? I nuläget verkar det som om vi accepterat IS förekomst, och att ingen utarbetad strategi finns för att få ett slut på deras välde.

Genom FN måste vi sätta press på arabvärlden och kräva att även de välkomnar människor på flykt. Många utav dessa länder har makthavare med stöd i västvärlden. Sedan måste flyktingar inte enbart fördelas inom EU, utan länder som USA, Kanada, Indonesien och övriga bör även de ta emot dessa människor.

Sedan måste vi vara vaksamma över att flyktingvägen till EU inte blir en fri lejd för terrorister in till Europa. Vår egen säkerhet får inte sättas på spel, och därför behövs en samlad strategi.

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa