Sverige ett paradis för jihadister


Naomi Abramowicz skriver i sin ledare ”Sverige är ett paradis för jihadister” (12/8) om att det krävs mer förebyggande arbete för att stoppa jihadister. Jämförelsevis är Sverige långt efter andra länder i Europa inom detta område. Anledningarna till detta menar hon vara osäkerheten kring vem eller vilka som ska bära ansvaret i denna fråga, samt att det råder en beröringsskräck och att man vill undvika konflikt med landets muslimer. Abramowicz skriver även att muslimska församlingar och moskéer måste engagera sig mer.
Alla punkter som tas upp i ledaren håller jag med om. Jag vill även övertyga att vi muslimer ser på frågan med lika stort allvar som övriga i samhället, kanske till och med mer.
Under senare tid har jag som imam fått möjlighet att skriva i media och ta avstånd från IS tolkning av islam, och avslöjat att deras ambition om att etablera en muslimsk stat helt bestrider den lära som de påstår sig följa.
Vår församling – Islam Ahmadiyya – har delat ut hundratusentals broschyrer över hela landet med budskapen ”Muslimer för Fred” och ”Kärlek för Alla Hat mot Ingen”. Syftet har varit att motverka extrema tendenser bland muslimer, och även att motverka islamofobi. Våra moskéer runt om i landet är öppna för allmänheten. Skolklasser kommer på gratis studiebesök. Även den svenska nationaldagen firas genom att bjuda in våra grannar till att sjunga nationalsången och äta grillad mat med oss. Vi har varit tydliga med att säga att lojalitet gentemot vårt land – Sverige – är vårt huvudsakliga ansvar som svenska medborgare.
I september inleder vår församling en kampanj med temat ”Stoppa krISen” på bokmässan i Göteborg. Det är tänkt att vara en massiv rikstäckande kampanj för att informera om vad vår religion egentligen står för, med det huvudsakliga syftet att motverka både radikalisering och islamofobi. En hand kommer att sträckas ut till myndigheter och organisationer i landet för att anordna allmänna event där man verkligen diskuterar dessa frågor.
Vi står således sida vid sida med det svenska samhället för att motverka alla former av radikalisering och extremism, och är tacksamma för att yttrandefriheten i vårt land ger oss möjlighet till detta.