Radikal bild av islam är oförenlig med demokrati

Radikal bild av islam är oförenlig med demokrati

Göteborgsposten 3/11 2014 

Mona Walter skriver om trakasserier och förföljelser som hon upplevt efter att ha lämnat islam. Som muslim fördömer jag och tar avstånd från människor som står bakom dessa hot, skriver imam Kashif Virk.

Mina studier av islam har lett mig till slutsatsen att denna religion inte tillåter tvång, och att det inte är islam utan vissa muslimer som måste reformeras.

En religiös skrift kan inte anklagas för de grova tolkningar som vissa utav dess anhängare företräder. Under alla tider har religionen missbrukats och förvrängts, synnerligen islam. Men det betyder inte att religionen i sig förespråkar dessa radikala tolkningar. Islam är idag den andra största religionen i världen och även den snabbast växande. Om islam varit en sådan omänsklig religion hade den inte fått så många anhängare och blivit en utav de stora världsreligionerna.

Kritik mot islam gynnsam

Kritik mot islam är inte heller något som bör uppröra muslimer. Koranen själv uppmanar sina kritiker att framföra bevis för den kritik som de riktar mot islam (21:24). I själva verket är denna kritik gynnsam då den ger tillfälle för muslimer att begrunda och öka kännedomen om vissa aspekter av deras tro. Ett samhälle som inte tillåter kritik kan aldrig utvecklas. Dessutom avråder Koranen från att man blint åtföljer den (25:73). Visserligen tror vi muslimer att Koranen är en fulländad skrift, men vi kan aldrig få en fulländad förståelse utav den om vi har bristande insikt i dess läror.

Inget brott enligt Koranen

Att avsäga säg sin tro är heller inget brott enligt Koranen. Man kommer ingenstans däri att finna en vers som antyder om detta. Däremot förkunnar den om en allmängällande tillåtelse att den som önskar må tro, och att den som önskar kan förneka den (18:29).

Problemet i dag är att en inflytelserik minoritet bland muslimerna förespråkar en radikal bild av islam som är oförenlig med modern demokrati. Olyckligtvis är det även denna bild som får mest plats i medias beskrivning av islam. Att folk råkar illa ut och blir utsatta för detta kan aldrig tillåtas i vårt land. Det är således vårt kollektiva ansvar att se till att vi upprätthåller den religionsfrihet som råder i Sverige.

Kashif Virk

imam, Islams Ahmadiyya Församling Sverige, Baitul Afiyyat moskénWP_20140404_010


Warning: Division by zero in /home/mkasveri/nem/website/imambloggen.se/wp-includes/comment-template.php on line 1520

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa