Brev till Uppdrag Granskning efter reportage om Bilal


Hej,

Gårdagens avsnitt i Uppdrag Granskning om unge Bilals resa till Syrien för att ansluta sig till jihadister väckte starka känslor hos oss TV-tittare. Det är sorgligt att se hur en hel familj bedrövats av något så hemskt.

Det var mycket oroväckande att se hur en vanlig ung svensk kille föll för propagandan och förskönandet av att utföra jihad i Islams namn. Lika oroväckande var att se att företrädare för moskéer i Sverige står bakom denna ideologi och berömmer välkända terrorister.

Som imam inom Islams Ahmadiyya Församling skulle jag vilja fördömma och tillbakavisa denna syn på Jihad, då jag anser att den inget har att göra med Islams läror.

Jihad är ett mycket brett begrepp inom Islam. Ordet betyder som känt strävan, och har även tillämpats då man under Islams begynnelse bekämpade de fiender som avsåg utrota Islam från jordens yta. Detta jihad var alltså ett slags självförsvar.

Under medeltiden tills idag har religion och politik beblandats till den grad att det ibland är svårt att urskilja dem. Ofta används religiösa pretexter för att gynna politiska motiv. Jihadisternas dröm om ett kalifat och en muslimsk stat är ett tydligt politiskt motiv och har inget att göra med Islams läror om medmänsklighet, tolerans och rättvisa – och framförallt andlighet och spiritualitet.

Jag skulle även vilja kommentera några saker som fanns med i reportaget.

I intervjun med fritidsledaren i Storbritannien berättar han att Jihad-e-Akbar (det stora Jihad) inom Islam är att kriga med fienden. Denna uppfattning finner inte stöd i muslimernas grundtexter. I en välkänd hadith sade den Helige Profeten Muhammad (frid vare med honom) när han återvände från en strid:

”Vi har återvänt från det lilla Jihad till det större Jihad” [al-Bayhaqi]. Här refererar Profeten till Jihad med svärdet som det lilla, medan en människas strävanför självreform anses vara det större jihad. Detta är alltså motsatsen till vad fritidsledaren påstod.

Den nutida synen på Jihad och dess sammankoppling med terror har inget att göra med den ursprungliga läran av Islam, utan är ett resultat av senare tidens sociala och politiska utveckling. Det är uppdiktad ideologi som nu blivit sanning för så många att utomstående börjat generalisera problemet och anse det vara typiskt för Islam.

Islams Ahmadiyya Församling grundades av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) vars anspråk var att han utsetts till att korrigera missuppfattningar bland muslimerna. En av de stora missuppfattningarna var just om Jihad. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad förklarade att konflikterna av vår tid är av en helt annan art. Idag förföljs inte muslimer längre av religiösa anledningar. Därför kan man inte längre tillämpa den formen av Jihad som manar till självförsvar. Det Jihad som han uppmanade till var att reformera sig själv samt att bemöta kritiken som förs mot Islam genom pennan. Denna form av Jihad är aktuell då mycket skirvs och sägs om Islam.

Jag skulle uppskatta om denna syn av Islam och Jihad fick mer utrymme även i er tidning.

Tack för att ni läst detta mejl.

Med vänliga hälsningar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *