Om hatet normaliseras kommer våldet som en naturlig följd

Metro 25/7 -17 När det bereds plats för hatet på detta sätt i ett samhälle, så blir det således oerhört svårt att kontrollera och behärska det. Det är naivt att tro att hatet endast kommer att avgränsas till en viss målgrupp i samhället, skriver imamen Kashif Virk. Hat och fobiska yttringar får allt större plats […]

0 comments

Skillnad mellan hedersförtryck och slöjan

Expressen debatt 21/7 -17 Replik Det är synd att det är aktivister mot hedersförtryck som allra mest högljutt vill definiera vad olika muslimska symboler betyder, påhejade av de i samhället som hyser förakt mot islam i allmänhet, skriver imamen Kashif Virk.  Devin Rexvid skriver ännu en artikel om den muslimska slöjan. Ordvalen känner vi igen från hans […]

0 comments

De tidiga krigen i Islam och ”våldsverserna”

Samtida skeenden globalt i världen och lokalt i Sverige har gjort att stort fokus hamnat på islam och de verser i Koranen som handlar om krig och våld. De krig som utkämpas i främst Mellanöstern har varit en huvudsaklig orsak till detta. Detta har även varit ämnet för en rad texter som skrivits i media […]

0 comments

”Fem punkter för att motverka extremism”

DN Debatt 3/7 2017 REPLIK DN Debatt 2/7. Företrädare för de tre abrahamitiska religionerna tillsammans med Samordnaren mot våldsbejakande extremism har skrivit en viktig text om hur trossamfund kan bidra i arbetet mot extremism. Jag menar dock att det går att ytterligare precisera och förtydliga och föreslår 5 punkter som trossamfunden kan arbeta enligt, för […]

0 comments

5 principer för muslimska trossamfund

Expressen 30/6 2017 Kärlek och lojalitet för vårt land (Sverige) borde betonas mer. Betydelsen av att lära sig språket och utbilda sig bör också värdesättas högre, skriver imamen Kashif Virk. I SVT Aktuellt (28/6) efterlystes tydligare avståndstagande från IS världsbild av muslimska organisationer och företrädare i Sverige. En önskan uttrycktes även om större muslimskt deltagande […]

0 comments