Rimligt att Jesus reste österut

Dagen 5/7 2019 Slutreplik Min rekonstruktion av händelserna kring korsfästelsen visar på en rimlig och naturlig utgång. Som bemötande hoppades jag på saklig diskussion kring detta. Läs mer | Imam: Jesus överlevde korsfästelsen Om Jesus förutspått sin död så tydligt, varför var hans sista ord på korset att han blivit övergiven (Mark 15:34)? Han visste att döden […]

0 comments

Jesus överlevde korset

Dagen 16/5 2019 Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet som Jesus uppstod? Nyligen inträffade påsken, då man firar Jesu uppståndelse och seger över döden. Evan­gelierna berättar hur han arresterades, fängslades, torterades och korsfästes – för att sedan uppstå på den tredje dagen. Men vad menas egentligen med uppståndelsen? Var det från en faktisk […]

0 comments

Uppmanar Koranen till krig mot oliktänkande?

Fight those from among the People of the Book who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor hold as unlawful what Allah and His Messenger have declared to be unlawful, nor follow the true religion, until they pay the tax with their own hand and acknowledge their subjection. (9:29) Versen ovan är bland de […]

0 comments

Rätt islam krävs för att rehabilitera återvändarna

Dagens samhälle 15/4 2019 SLUTREPLIK. Jag är väl medveten om reaktionerna på min artikel, och jag är tacksam för att de repliker som har inkommit givit mig möjlighet till förtydligande. När jag säger en andra chans, så innebär det att ett samhälle bär ansvar för sina medborgare, även IS-medlemmar. Om de begår brott ska samhället stå rustat att ge […]

0 comments

Vägen tillbaka till ett vanligt liv måste gå genom rättsväsendet

Dagens samhälle 7/4 2019 I dagarna kom nyheten att Centrum mot våldsbejakande extremism träffar företrädare för kommuner och stadsdelar för att diskutera hanteringen av personer som haft samröre med våldsbejakande rörelser i bland annat Syrien. Totalt har 35 kommuner identifierats som möjliga platser dit dessa personer kan återvända. Syftet är att försöka förklara varför de åkte och vad […]

0 comments