Propagating Islam in Sweden

Al Hakam – 22 June 2018 AMJ Sweden Kashif Mahmood Virk Missionary, Sweden In most countries of Europe, questions related to Islam and Muslims are frequently being discussed in public debates. It often relates to themes such as religious extremism, the veil or mosques, as well as other visible expressions of Islam. It is clear […]

0 comments

”Politiker bör visa solidaritet med utsatta muslimer”

Dagens Samhälle 16/6 2018 Vi genomgår en valrörelse där frågor om böneutrop, slöjor och andra muslimska uttryck diskuterats vilt av flera partier, samtidigt som svenska moskéer frekvent utsätts för angrepp. Nu måste politikerna vakna, och stå upp för muslimers rätt att utöva sin religion. Av en rapport från Uppsala universitet som publiceras inom kort framgår att […]

0 comments

DN besöker Järvaveckan

DN Stockholm 14/6 -18 En bit bort sitter ett stort plakat med uppmaningen ”Fråga en muslim”. Bakom plakatet står fyra män från Islams ahmadiyya församling. Ahmadiyya är en gren av islam som tror att Messias redan har kommit, något som majoriteten av muslimerna inte håller med om. Imamen Kashif Virk ler vänligt och pekar på en […]

0 comments

Islam i Sverige

Tenta skriven på kurs i Islamologi, Stockholms universitet. Betyg: A ”Hur många muslimer finns det i Sverige?” Redogör för och diskutera några olika beräkningsmetoder som tas upp i kurslitteraturen (och som har kommenterats på föreläsningar) för hur antalet muslimer i Sverige kan uppskattas på ett ungefär. Vilka är problemen med dessa metoder?  I början av […]

0 comments

När religionsfriheten skaver

P1 Människor och tro 31/5 2018 Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige. Den ger frihet att få välja religion, byta eller avstå. Den skyddas dessutom av Europakonventionen om mänskliga rättigheter och av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men ibland skaver religionsfriheter i det allt mer sekulariserade svenska samhället. Var går gränsen för religionsfrihet?  Vad ska du […]

0 comments