Svagt koranstöd för kristna trossatser

Dagen 11/9 2019 Författaren Emmanuel Luther Ratiq skriver i sin intressanta text (Dagen den 30 augusti) om olika argument för att stödja tesen om Jesu död på korset. För detta anför han även verser från Koranen som jag här avser bemöta. När Koranen säger att Jesus ska uppväckas från de döda, avser det i livet […]

0 comments

Vi berättar om islam

Eskilstuna Kuriren 2/9 2019 DEBATT Förra veckan besökte jag och medlemmar av min församling Islam Ahmadiyya den vackra staden Eskilstuna. Syftet med besöket var att informera lokalbefolkningen om islam. Detta gjorde vi främst genom att dela ut broschyrer med vårt budskap. Under en längre tid har samtalet av islam präglats av extremer. Å ena sidan porträtteras […]

0 comments

Rimligt att Jesus reste österut

Dagen 5/7 2019 Slutreplik Min rekonstruktion av händelserna kring korsfästelsen visar på en rimlig och naturlig utgång. Som bemötande hoppades jag på saklig diskussion kring detta. Läs mer | Imam: Jesus överlevde korsfästelsen Om Jesus förutspått sin död så tydligt, varför var hans sista ord på korset att han blivit övergiven (Mark 15:34)? Han visste att döden […]

0 comments

Jesus överlevde korset

Dagen 16/5 2019 Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet som Jesus uppstod? Nyligen inträffade påsken, då man firar Jesu uppståndelse och seger över döden. Evan­gelierna berättar hur han arresterades, fängslades, torterades och korsfästes – för att sedan uppstå på den tredje dagen. Men vad menas egentligen med uppståndelsen? Var det från en faktisk […]

0 comments

Uppmanar Koranen till krig mot oliktänkande?

Fight those from among the People of the Book who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor hold as unlawful what Allah and His Messenger have declared to be unlawful, nor follow the true religion, until they pay the tax with their own hand and acknowledge their subjection. (9:29) Versen ovan är bland de […]

0 comments