Islams Ahmadiyya församling – tro och lära

Bland muslimer i allmänhet finns en mycket vag uppfattning om Islam Ahmadiyya församlings tro och lära. På denna sida publiceras ett utdrag av av församlingens grundare Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) som klargör våra mest centrala trossatser.


Debatt med imam

I april inträffade en debatt mellan mig och imam Salahuddin […]